top of page

מיזוג אויר למשרדים

20181011_175403.jpg
images.jpg
images.jpg
IMG-20150517-WA0001.jpg
20150114_103617.jpg

תכנון מיזוג האויר למשרד , תלוי מאוד בקו העיצובי הנבחר.

הקו התעשייתי - יחידות מיזוג אויר משולבות בתקרה גבוהה ללא הנמכה כך שהן חשופות . גם התשתיות הנושאות את הצנרת והחשמל חשופות במידה דומה.

 הקו הסטנדרטי - יחידות מיזוג תקניות וסטנדרטיות מותקנות בקו התקרה (קסטות) , על הקירות (עיליות) , נסתרות מעל התקרה המונמכת המפזרות את האויר באמצעות תעלות ומפזרי אויר מסוגים שונים

הקו המעוצב - יחידות מיזוג אויר נסתרות עם מפזרי אויר מיוחדים שאינם בולטים או שהם בתצורה מיוחד.

למשרדים תמיד יתלוו מערכות העזר כדוגמת אספקת אויר צח (נדרש כתקנה) , יניקות אויר משרותים, יניקות וניהול עשן, הפרדות אש המוליכי אויר

המשרדים גדולים יבקשו גם מערכת

בקרה מרכזית המקלה על ניהול מערכת מיזוג האויר

images.jpg
images.jpg
images.jpg
images.jpg
images.jpg
images.jpg
bottom of page