top of page

מיזוג אויר לחדרים נקיים

Finding Inspiration in Every Turn

 קיימות שלוש שיטות לביצוע מיזוג אויר לחדר נקי :

1. יחידת מיזוג אויר (AHU) המספקת את האוויר המטופל והמסונן אל חלל תקרה
    מונמכת (ואטומה) בה מותקנים מסנני HEPA עם מפוח מובנה או בלשון המסחרית FFU .

2. יחידת מיזוג אויר (AHU) המספקת אויר מטופל ומסונן ישירות אל מסנני HEPA בתקרה המונמכת.

3. יחידות מיזוג אויר סטנדרטיות מפוזרות מעל תקרה מונמכת . בתקרה מותקנים מסנני FFU.

כשמתכננים חדר נקי נדרש להביא בחישובים את הפרמטרים הבאים :

1. דרגת הנקיון של החדר (משפיעה על מספר החלפות האויר ,כמות המסננים בתקרה ושטח הכיסוי).
2. עומסי החום המורגש .

2. עומסי החום הכמוס .

3. כמויות אויר בהם עושים שימוש המנדפים בחדר.

4. טמפרטורה ולחות נדרשים. האם יש גבול עליון וגבול תחתון.

5. הפיזור המותר של הטמפרטורה והלחות בחדר

6. קסקדת הלחצים בין החדרים.

7. האם דרישת טמפרטורה ולחות אחידה בין החדרים.

8. סוג הגזים הנפלטים מהחדר.

בתיק התוכניות חייבים להציג :

1. תוכנית מיזוג אויר ואוורור פרטנית כולל אוורור.
2. סכמת אויר ותנאי אויר.

2. תוכנית PID .

3. מסכים למערכת בקרה.

4. תפ"מ (תוכנית פעולת מתקן).

5. תוכניות יחידות טיפול באויר.

image.png
EOPA4720.JPG
תמונה של WhatsApp‏ 2023-08-15 בשעה 13.19.34.jpg
תמונה של WhatsApp‏ 2023-08-15 בשעה 13.21.39.jpg
תליית יטא.png
bottom of page