top of page

מלון 

johannes-pFander

image.png
image.png
image.png
עותק-של-2484_Assaf-Pinchuk-photo-1.jpg
image.png
Nordoy-Gallery---2.jpg
322420382.jpg

תכנון מיזוג האויר לבית  מלון המוסב ממבנה היסטורי המיועד לשימור , מחייב

ללמוד היטב את אופי המבנה ולמצוא פתרונות מיזוג אויר שלא יפגעו בעיצוב המקורי של החדרים והשטחים הציבוריים שבתוך המבנה.

במקרים רבים מתבצע שיחזור של עיצוב

הפנים ע"י אומנים , שמשקיעים חודשי עבודה רבים לביצוע השחזור.

גם לשילוב בלתי מורגש של הציוד החיצוני של מערכת מיזוג האויר בסביבת המבנה לשימור , מחייב פתרונות יצירתיים למערכת מיזוג האויר.

 

מעצם מיקומם של מבנים לשימור בתוך אזור אורבני צפוף מתחייבים פתרונות שיבטיחו עמידה בדרישות האקוסטיות מול השכנים , וכמו כן בחירת מערכת מיזוג אויר יעילה שתתכנס לגודל הזנת החשמל האפשרי למבנה .

Hotlsvn_10_i.jpg
Hotlsvn_9_i.jpg

מלון נורדאו

מלון סאול-תל אביב

מיזוג אויר לבתי מלון

boutique-nordoy-hotel-600x398-13.jpg
download.jpg
bottom of page